• patriot.jpg

Това стана ясно днес на сесия на Общински съвет Русе, на която отношение по темата, която касае броят на средищните училища, взеха старейшините от групата на "ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН" Владо Владов и Иво Пазарджиев.
Според Владов предложението на Община Русе за запазването на досегашната структура на средищните училища не е законосъобразно и е в разрез с Постановление на Министерски съвет 128 от 29.06.2017 година за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.
 
Иво Пазарджиев предложи корекция, като вместо шест средищни училища, те да станат пет. Допълнително би следвало да се преизчислят маршрутите по които ще пътуват децата - да бъдат те по-кратки, с оглед пестенето на пари. Според него ОУ "Иван Вазов" не следва да бъде средищно на село Басарбово, като в изказването си той изтъкна няколко причини.ОУ "Иван Вазов" е на разстояние 9,2 километра от село Басарбово, докато ОУ "Христо Смирненски" в квартал Долапите е на разстояние 4 километра от Басарбово; в ОУ "Иван Вазов" обучението се осъществява на двусменен режим, поради което трудно се изпълняват изискванията на член 3, ал.4, т.1 от ПМС 128 за целодневна организация на учебния ден, която е възможна при едносменен режим на обучение; от друга страна на всички са известни проблемите с приема на ученици в първи клас, които живеят непосредствено до ОУ "Иван Вазов" и порочни практики от страна на граждани, които извършват фиктивни адресни регистрации, като жители на село Басарбово с цел да не се прилагат критериите за прием, които не важат за децата в района на учебното заведение".
 
Според Пазарджиев и ОУ "Ангел Кънчев" не следва да бъде средищно училище за село Червена вода, Пиргово и Мечка. Причините за това предложение той вижда най-вече в разстоянието - то отстои на 22 километра от село Мечка (ОУ "Христо Смирненски" в квартал Долапите е на разстояние 17,6 километра). За Червена вода по-близко е училището в Семерджиево, аргументира се председателят на групата общински съветници от "ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН".
 
За патриотите най-добре би било за средищно училище вместо ОУ "Иван Вазов" Русе и ОУ "Ангел Кънчев" Русе да бъде определено това в квартал Долапите. В него те считат, че е налична добра материална база за осъществяване на целодневна организация при едносменен режим на обучение. Пазарджиев припомни, че през 2007 година Община Русе е предоставила на учебното заведение училищен автобус, с който може да се осъществява транспортирането на учениците от село Басарбово, Пиргово и Мечка. Освен това до 2011 година е било средищно за учениците от квартал Средна кула и в тази връзка то има необходия опит за организация като средищно училище.
 
Предложението не бе прието от Общински съвет Русе.