• patriot.jpg

Общинският съветник от групата на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН“ Владо Владов повдига един от изключителното болезнените въпроси за достъпната околна среда, насочвайки се конкретно към учебните заведения на територията на Община Русе.
Във въпрос към Кмета на Община Русе, Владов припомня, че всички български граждани имат право на качествено образование. За да може това да се случи, трябва във всяко едно основно или средно учебно заведение на територията на Община Русе да има достъпна архитектурна среда от която учениците със специални образователни потребности да могат да се ползват.
 
В тази връзка общинският съветник пита Пламен Стоилов дали има изградена подходяща инфраструктура, притежаваща необходимата строителна документация (покрити рампи, платформени съоръжения, асансьори) за учениците с увреждания и специални образователни потребности, които се обучават в основните и средните общински училища на територията на Община Русе. Ако има такава, то  в кои общински училища са изградени инвалидни рампи и асансьори? Общинският съветник настоява въпросните да бъдат посочени поименно. Колко и кои са общинските училища, обучаващи ученици с увреждания и специални образователни потребности и не са осигурили необходимата инфраструктура? Осигурени ли са санитарно-хигиенни помещения за учениците с увреждания, които се обучават в основните и средните общински училища на територията на Община Русе?
Осигурен ли е бърз и надежден достъп на учениците с ивалидни колички до всички кабинети в училищата ( включително медицински кабинет, ресурсен кабинет и ученически стол) ? Има ли училища на територията на община Русе, в които се обучават слепи ученици и осигурени ли са те с необходимото оборудване? В кой училища са инсталирани брайлови принтери? 

Отговор от Кмета общинският съветник ще получи на предстоящата сесия.