• patriot.jpg

Благодарение на сигнала, подаден от общинските съветници доктор Росица Георгиев и Иво Пазарджиев, общинската администрация ще принуди неправомерно настанилите се представители на религиозна общност в пенсионерския клуб в бившето кино „Виктор Юго“ в ж.к. „Здравец-север“ да напуснат имота.
Това става ясно от отговора на кмета Пламен Стоилов, даден на днешната сесия на ОбС-Русе.Както е известно Георгиева и Пазарджиев сигнализираха, че от скоро в пенсионерския клуб, намиращ се в бившето кино „Виктор Юго“ в ж.к. „Здравец-север“, се подвизава молитвен дом, използван от представители на религиозна общност, наричаща се „Трета евангелска петдесятна църква Русе“.
 
От отговора става ясно още, че нерегламентираната търговска дейност, развиваща се в коридора на мястото, предназначено за пенсионерски клуб, е противоправна, като машината за продажба на топли напитки предстои да бъде премахната.
 
Община Русе предстои да организира процедура за отдаване под наем на имота – общинска собственост, съобразно неговото предназначение.
В същата сесия на ОбС-Русе стана ясно още, че за Лесопарк „Липник“ в землището на село Николово, Община Русе, е приет предварителен проект за подробен устройствен план на Общински експертен съвет по устройство на територията през май месец миналата година. След като се извърши екологичната оценка, ще бъдат изготвени и проекти за реконструкцията му и връщането му към някогашната му прелест.

Към момента ремонти на парковото оборудване са възложени на фирмата, изпълняваща дейности по поддържане на урбанизираната част от лесопарка, а уборки и сметосъбиране се извършва всяка седмица. Предстои Община Русе да извърши подмяната на амортизираните кошчета за дребни битови отпадъци и поставяне на допълнителни такива.
 
Реакцията на кмета Стоилов е в следствие на питането на най-младия общински съветник Траян Тотев („ПАТРИТОТИ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН“) относно съдбата на емблематичното за поколения русенци място.