• patriot.jpg

Траян Тотев внася питане до Кмета на Община Русе относно традиционният русенски панаир, който се провежда в дунавския град още преди Освобождението от турско робство.
След сигнали на недоволни граждани, Тотев решава, че темата с тарлата трябва да се повдигне и по време на сесията на Общински съвет - Русе, където кметът Пламен Стоилов следва да даде отговори на важни според общинския съветник въпроси, касаещи преди всичко организацията на събитието, както и мястото, където то се провежда.
 
Съобразно предположенията на Тотев, сдружението, нагърбило се с подготовката на панаира - "Съюз на ресторантьорите и хотелиерите в град Русе", притежава съмнителна легитимност, а подборката на мястото - Парка на младежта, е повече от неправилна.
 
В питането си младият общински съветник поставя акцент най-вече върху лошите последствия за парковата инфраструктура, предизвикани от движението на тежкотоварни моторни превозни средства, а така също и недобросъвестно паркиране върху тревните площи.
 
Тотев не пропуска да отбележи и личното си мнение, че паркът е преди всичко зона за отдих, а не място, където да се провежда търговия от подобен мащаб.
 
Сред въпросите към кмета намира място и този за звуковия терор на който живеещите в близост граждани са били подложени за времето докато търлата трае. Своята обосновка за това той черпи от репортаж на местна телевизия, в който има излъчени кадри на недоволни хора, споделящи пред камерата, че обещанието за тишина от 14 до 16 часа не е спазено, а има и такива случаи при които родители до 23 часа не са могли да приспят своите деца.
 
Отговор на въпросите следва да бъде предоставен на предстоящата сесия, която ще се проведе тази седмица.